Lịch sử 12 Bài 3

Sau khi chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc, khu vực Đông Bắc Á có sự biến đổi to lớn, với sự ra đời của hai nhà nước trên bán đảo Triều Tiên và sự thành lập nước cộng hòa nhân dân Trung Hoa. Các quốc gia trong khu vực đã đạt được những thành tựu quan trọng trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước

Bài tập

Hướng dẫn giải bài tập lịch sử 12 Bài 3 : Các nước Đông Bắc Á