Lịch sử 6 | Bài 4
Vào cuối thời kì nguyên thủy, cư dân ở lưu vực những dòng sông lớn như sông Nin ở Ai cập, Ơ-phơ-rat và Ti-gơ-rơ ở Lưỡng Hà, sông Ấn và sông Hằng ở Ấn Độ, Hoàng Hà và Trường Giang ở Trung Quốc… ngày càng đông. Đất ven sông vừa màu mỡ, vừa dễ trồng trọt. Nghề nông trồng lúa ngày càng phát triển và trở thành ngành kinh tế chính

Bài tập

Giải bài tập lịch sử 6 bài 4 : Các quốc gia cổ đại phương đông

 

Câu 1. Các quốc gia cổ đại phương Đông được hình thành chủ yếu ở đâu?          

A. Ở các vùng bán đảo, ven biển.

B. Ở các vùng rừng núi, cao nguyên.

C. Ở lưu vực những dòng sông lớn.

D. Tất cả các đáp án trên đều đúng

Câu 1. C


Câu 2. Các quốc gia cổ đại phương Đông xuất hiện vào khoảng

           A. từ cuối thiên niên IV đến đầu thiên niên kỉ  III.

           B. từ cuối thiên niên kỉ IV đến đầu thiên niên kỉ  III TCN.

           C. từ cuối thế kỉ thứ IV đến đầu thế kỉ thứ III.

            D. đầu thiên niên kỉ I TCN.

Câu 2. B

Câu 3. Kể tên các quốc gia cổ đại phương Đông được hình thành sớm nhất và cho biết địa điểm hình thành các quốc gia này

GỢI Ý TRẢ LỜI HOẶC ĐÁP ÁN:

- Các quốc gia cổ đại phương Đông là: Ai Cập, Lưỡng Hà, Ấn Độ và Trung Quốc.

- Những quốc gia cổ đại phương Đông được hình thành ở lưu vực các dòng sông lớn.

+ Ở lưu vực sông Nin hình thành nên nhà nước cổ đại đầu tiên là Ai Cập,

+ Lưu vực sông Ti-gơ-rơ và Ơ-phơ-rat hình thành nhà nước Lưỡng Hà;

+ Sông Ấn và sông Hằng hình thành nên nhà nước Ấn Độ;

+ Lưu vực sông Hoàng Hà và Trường Giang hình thành nên nhà nước Trung Quốc cổ đại.

Câu 4. Em hãy cho biết đời sống kinh tế của các quốc gia cổ đại phương Đông?

- Các quốc gia cổ đại phương Đông có ngành kinh tế chính là nông nghiệp trồng lúa.

 - Cư dân phương Đông biết làm thuỷ lợi, biết đắp đê ngăn lũ, đào kênh máng dẫn nước vào đồng ruộng. Do đó, các quốc gia cổ đại phương Đông có thu hoạch lúa ổn định hằng năm.