Lịch sử 6 | Bài 6
Để cày cấy đúng thời vụ, những người nông dân luôn phải"trông trời, trông đất". Dần dần, học biết được sự chuyển động của mặt trời, mặt trăng và các hành tinh đã ảnh hưởng tới việc "mưa thuận gió hòa" hằng năm. Đó là tri thức đầu tiên về thiên văn. Cũng từ những hiểu biết đó, người phương Đông đã sáng tạo ra lịch, chia một năm ra 12 tháng, mỗi tháng có khoảng 29 đến 30 ngày. Họ còn biết làm đồng hồ đo thời gian

Bài tập

Giải bài tập lịch sử 6 Bài 6 : Văn hóa cổ đại

 

Câu 1. Chữ tượng hình của người phương Đông cổ đại không được viết trên chất liệu nào dưới đây?

A.Trên giấy Pa-pi-rút.

B.Trên mai rùa, trên thẻ tre .

C.Trên các phiến đất sét ướt rồi đem nung khô.

D. Trên đá

 

GỢI Ý TRẢ LỜI HOẶC ĐÁP ÁN:

Câu 1. D

 

Câu 2. Hệ chữ cái a, b, c, ta đang dùng ngày nay là thành tựu do quốc gia nào sáng tạo ra?

           A. Ai Cập.

           B. Hi Lạp và Rô- ma.

           C. Trung Quốc.

           D. Lưỡng Hà.

 

GỢI Ý TRẢ LỜI HOẶC ĐÁP ÁN:

Câu 2. B

 

Câu 3. Nêu những thành tựu chính trong lĩnh vực toán học của người phương Đông thời cổ đại.

 

- Trong lĩnh vực toán học, người Ai Cập cổ đại đã sáng tạo ra phép đếm đến 10 và rất giỏi về hình học, họ đã tính ra được số pi bằng 3,16.

- Người Lưỡng Hà lại giỏi về số học.

- Người Ấn Độ cổ xưa đã sáng tạo nên các chữ số ta đang dùng ngày nay, kể cả số 0.

 

Câu 4. Nêu những thành tựu chủ yếu về kiến trúc của các quốc gia cổ đại. Em có nhận xét gì về sự khác nhau của các công trình kiến trúc của các quốc gia cổ đại phương Đông và phương Tây.

 

- Các dân tộc phương Đông đã xây dựng nên những công trình kiến trúc đồ sộ, kim tự tháp cổ ở Ai Cập, thành Ba-bi-lon ở Lưỡng Hà, Vạn lý Trường thành ở Trung Quốc...

- Trên đất nước Hi Lạp và Rô- ma có nhiều công trình kiến trúc và điêu khắc nổi tiếng như: đền Pác-tê-nông ở A-ten, đấu trường Cô-li-dê ở Rô-ma, tượng Lực sĩ ném đĩa, thần Vệ nữ ở Mi-lô...

* Nhận xét:

Sự khác nhau về công trình kiến trúc thời cổ đại:

+ ở các quốc gia phương Đông có các công trình kiến trúc đồ sộ, quy mô rộng lớn, hoành tráng;

+ ở các quốc gia phương Tây các công trình thiên về độ chính xác, tinh sảo, tỉ mỉ...