Sinh học 6 | Bài 3 + 4

Thực vật có hoa là những thực vật mà cơ quản sinh sản là hoa, quả, hạt. Thực vật không có hoa cơ quan sinh sản không phải là hoa, quả. Cơ thể thực vật có hoa gồm hai loại cơ quan: Cơ quan sinh dưỡng: rễ, thân, lá, có chức năng chính là nuôi dưỡng cây. Cơ quan sinh sản: hoa, quả, hạt, có chức năng sinh sản, duy trì và phát triền nòi giống. Có cây sống trong vòng một năm, có cây sống lâu năm.

Bài tập

Giải bài Sinh lớp 6: Đặc điểm chung của thực vật

A. Tóm tắt lý thuyết

Thực vật trong thiên nhiên rất đa dạng và phong phú.

Tuy đa dạng nhưng chúng có một số đặc điểm chung:

Tự tổng hợp được chất hữu cơ.

Phần lớn không có khả năng di chuyển.

Phản ứng chậm với các kích thích từ bên ngoài.

B. Hướng dẫn giải bài tập SGK trang 12 Sinh Học lớp 6:

Bài 1: (trang 12 SGK Sinh 6)

Thực vật sống ở những nơi nào trên Trái Đất?

Chọn đáp án chỉ nơi thực vật sống.

a) Trên núi.                            e) Trong khí quyển.

b) Ở đồng bằng.                   g) Miền trung du

c) Trên cao nguyên.            h) Rừng ngập mặn.

d) Trong hang sâu.               i) Ở bình nguyên.

Đáp án và hướng dẫn giải bài 1:

Câu trả lời đúng là: a, b, c, g, h và i.

Bài 2: (trang 12 SGK Sinh 6)

Đặc điểm chung của thực vật là gì?

Điền các cụm từ thích hợp vào chỗ trống (…) thay các chữ a, b, c sao cho phù hợp với đặc điểm chung của thực vật:

– Tự tổng hợp được … (a)………………………..

– Có đời sống… (b).......

– Phản ứng chậm với các…………… (c) … từ bên ngoài.

Đáp án và hướng dẫn giải bài 2:

a) Chất hữu cơ từ chất vô cơ nhờ có diệp lục và ánh sáng.

b) Cố định.

c) Kích thích.

Bài 3: (trang 12 SGK Sinh 6)

Thực vật ở nước ta rất phong phú. Nhưng vì sao chúng ta còn cần phải trồng thêm cây và bảo vệ chúng?

Điền các cụm từ thích hợp vào chỗ trống (…) thay các chữ a, b, c sao cho phù hợp với các câu trả lời sau:

– Dân số tăng, nhu cầu về.. (a).. tăng, nhu cầu mọi mặt về sử dụng các sản phẩm từ thực vật cũng tăng.

Tình trạng … (b) … bừa bãi. Làm giảm … (c) … rừng, nhiều thực vật quý hiếm bị khai thác đến cạn kiệt.

Đáp án và hướng dẫn giải bài 3:

a) đồ gỗ

b) phá rừng

c) diện tích

 

Giải bài Sinh lớp 6: Có phải tất cả thực vật đều có hoa

A. Tóm tắt lý thuyết

Thực vật có hoa là những thực vật mà có quan sinh sản là hoa, quả, hạt. Thực vật không có hoa cơ quan sinh sản không phải là hoa, quả.

Cơ thể thực vật có hoa gồm hai loại cơ quan:

Cơ quan sinh dưỡng: rễ, thân, lá, có chức năng chính là nuôi dưỡng cây.

Cơ quan sinh sản: hoa, quả, hạt, có chức năng sinh sản, duy trì và phát triển nòi giống.

Có cây sống trong vòng một năm, có cây sống lâu năm.

B. Hướng dẫn giải bài tập SGK trang 15 Sinh Học lớp 6:

Bài 1: (trang 15 SGK Sinh 6)

Dựa vào đặc điểm nào để nhận biết thực vật có hoa và thực vật không có hoa?

Đáp án và hướng dẫn giải bài 1:

– Thực vật có hoa là những thực vật có cơ quan sinh sản là hoa, quả, hạt.

– Thực vật không có hoa là những thực vật có cơ quan sinh sản không phải là hoa, quả, hạt.

Bài 2: (trang 15 SGK Sinh 6)

Kể tên một vài cây có hoa và cây không có hoa.

Đáp án và hướng dẫn giải bài 2:

Những cây có hoa là: lúa, ngô, cam, bưởi, mít, táo, thầu dầu, hướng dương…

Những cây không có hoa là: cây bèo hoa dâu, cây kim giao, cây thông, cây rêu…

Bài 3: (trang 15 SGK Sinh 6)

Kể tên 5 cây trồng làm lương thực, theo em những cây lương thực thường là cây một năm hay lâu năm?

Đáp án và hướng dẫn giải bài 3:

Ví dụ về 5 cây lương thực là: lúa, ngô, khoai tây, kê, sắn. Những cây lương thực thường là cây một năm.