Vật lý 6 | Bài 1 + 2 : Đo Độ Dài
Tại sao đo dộ dài của cùng một đoạn dây mà hai chị em lại có kết quả khác nhau? - Đơn vị đo độ dài hợp pháp của nước Việt Nam là mét (m) - Khi dùng thước đo, cần biết GHĐ và ĐCNN của thước. Cách đo độ dài - Ước lượng độ dài cần đo để chọn thước đo thích hợp - Đặt thước và mắt nhìn đúng cách - Đọc, ghi kết quả đúng quy định

Bài tập

Giải Lý lớp 6 Bài 1: Đo độ dài

Bài C1 (trang 6 SGK Vật Lý 6):

Tìm từ thích hợp điền vào các chỗ trống sau:

lm = (1)… dm.

lm = (2)… cm.

lcm = (3)… mm.

lkm = (4)… m.

Lời giải:

(1) 1m = 10dm;

(2) 1m = 100cm;

(3) 1cm = 10mm;

(4) 1km = 1000m.

Bài C2 (trang 6 SGK Vật Lý 6):

Hãy ước lượng độ dài lm trên cạnh bàn. Dùng thước kiểm tra xem ước lượng của em đúng không?

Lời giải:

Ước lượng độ dài lm trên cạnh bàn bằng 6 gang tay (một gang tay của em khoảng 16cm), sau đó em dùng thước có chia khoảng kiểm tra lại ước lượng của em khi dùng gang tay là 96cm.

Bài C3 (trang 6 SGK Vật Lý 6):

Hãy ước lượng xem độ dài của gang tay em là bao nhiêu. Dùng thước kiểm tra xem ước lượng của em có đúng không?

Lời giải:

Ước lượng gang tay của em khoảng 15cm, em dùng thước có chia khoảng kiểm tra gang tay của em là 16cm.

Bài C4 (trang 7 SGK Vật Lý 6):

Em hãy cho biết thợ mộc, học sinh, người bán vải dùng thước nào trong những thước sau đây: thước kẻ, thước dây (thước cuộn) thước mét (thước thẳng)?

Lời giải:

– Thợ mộc dùng thước dây (thước cuộn).

– Học sinh dùng thước kẻ.

– Người bán vải dùng thước mét (thước thẳng).

Bài C5 (trang 7 SGK Vật Lý 6):

Hãy cho biết GHĐ và ĐCNN của một thước đo mà em có.

Lời giải:

– ĐCNN thước em dùng là 1mm.

– GHĐ thước em dùng khoảng 20cm hoặc 30cm.

Bài C6 (trang 7 SGK Vật Lý 6):

Có 3 thước đo sau đây:

– Thước có GHĐ 1m và ĐCNN 1cm.

– Thước có GHĐ 20cm và ĐCNN 1mm.

– Thước có GHĐ 30cm và ĐCNN 1mm.

Hỏi dùng thước nào để đo:

a. Chiều rộng của cuốn sách Vật lí 6?

b. Chiều dài của cuốn sách Vật lí 6?

c. Chiều dài của bàn học?

Lời giải:

a. Em nên dùng thước có GHĐ 20cm và ĐCNN 1mm để đo chiều rộng của cuốn Vật lí 6.

b. Thước có GHĐ 30cm và ĐCNN 1mm  để đo chiều dài cuốn sách Vật lí 6.

c. Thước có GHĐ 1m và ĐCNN 1cm để đo độ dài của bàn học.

Bài C7 (trang 7 SGK Vật Lý 6):

Thợ may thường dùng thước nào để đo chiều dài của mảnh vải, các số đo cơ thể của khách hàng?

Lời giải:

Thợ may thuờng dùng thước thẳng có GHĐ 1m hoặc 0,5m để đo chiều dài mảnh vải và dùng thước dây để đo các số đo cơ thể của khách hàng.

Giải Lý lớp 6 Bài 2: Đo độ dài (tiếp theo)

Bài C1 (trang 9 SGK Vật Lý 6):

Em hãy cho biết độ dài ước lượng và kết quả đo thực tế khác nhau bao nhiêu?

Lời giải:

Tuỳ vào chiều dài của vật mà em ước lượng để đo độ dài của vật cho dễ dàng và chính xác.

Bài C2 (trang 9 SGK Vật Lý 6):

Em đã chọn dụng cụ đo nào? Tại sao?

Lời giải:

Dựa vào kích thước ước chừng và hình dạng của từng vật mà chọn dụng cụ đo thích hợp.

Bài C3 (trang 9 SGK Vật Lý 6):

Em đặt thước đo như thế nào?

Lời giải:

– Đặt mép thước song song và vừa với vật cần đo.

– Đặt vạch số 0 của thước trùng với một đầu của vật cần đo.

Bài C4 (trang 9 SGK Vật Lý 6):

Em đặt mắt nhìn như thế nào đế đọc kết quả đo?

Lời giải:

Đặt mắt nhìn thẳng theo hướng vuông góc với cạnh thước.

Bài C5 (trang 9 SGK Vật Lý 6):

Nếu đầu cuối của vật không ngang bằng với vạch chia thì đọc kết quả đo như thế nào?

Lời giải:

Khi đầu cuối vật không ngang bằng với vạch chia của thước đo thì đọc giá trị của gạch gần nhất.

Bài C6 (trang 9 SGK Vật Lý 6):

Hãy chọn từ thích hợp trong khung để điền vào chỗ trống trong các câu sau:

Khi đo độ dài cần:

a. Ước lượng (1) ………..cần đo.

b. Chọn thước có (2)……….và có (3)….. thích hợp.

c. Đặt thước (4)…….độ dài cần đo sao cho một đầu của vật (5)… vạch (vẽ hình) số 0 của thước.

d. Đặt mắt nhìn theo hướng (6)………..với cạnh thước 0 đầu kia của vật.

e. Đọc và ghi kết quả đo theo vạch chia (7)……… với đầu kia của vật.

Lời giải:

a. Ước lượng độ dài cần đo.

b. Chọn thước có GHĐ và có ĐCNN thích hợp.

c. Đặt thước dọc theo độ dài cần đo sao cho một đầu của vật ngang bằng với vạch 0 của thước.

d. Đặt mắt nhìn theo hướng vuông góc với cạnh thước ở đầu kia của vật

e. Đọc và ghi kết quả đo theo vạch chia gần nhất với đầu kia của vật.

Bài C7 (trang 10 SGK Vật Lý 6):

Trong các hình trong SGK, hình nào vẽ cách đặt thước đúng để đo chiều dài bút chì.

a. Không đặt bút dọc theo chiều bút chì.

b. Đặt thước dọc theo chiều dài bút chì, nhưng một đầu không ngang bằng với vạch số 0

c. Đặt thước dọc theo chiều dài bút chì, vạch số 0 ngang bằng với một đầu của bút chì.

Lời giải:

Chọn hình (c) vì vị trí đặt thước đúng cách để đo chiều dài của bút chì.

Bài C8 (trang 10 SGK Vật Lý 6):

Trong các hình trong SGK, hình nào vẽ vị trí đặt mắt đúng để đọc kết quả đo?

a. Đặt mắt nhìn theo hướng xiên sang phải.

b. Đặt mắt nhìn theo hướng xiên sang trái.

c. Đặt mắt nhìn theo hướng vuông góc với cạnh thước tại đầu của vật.

Lời giải:

Chọn hình c) vì đặt thước đúng và vị trí đặt mắt đúng để đọc kết quả.

Bài C9 (trang 10 SGK Vật Lý 6):

Quan sát kĩ hình trong SGK và ghi kết quả đo tương ứng

a. l = (1) …….

b. l = (2) ………

c. l = (3)……..

 

 

Lời giải:

a. (1): 7cm

b. (2): gần bằng 7cm (độ chừng 6,8cm)

c. (3): dài hơn 7cm (độ chừng 7,4cm)